söndag 15 november 2015

Om makt


En ska sörja sin makt. Har en makt bör en inlinda den i sorg. Så pass att den respekteras av sig själv och inte utnyttjas. En bör inte använda sin makt i glädje, strö socker över den. Men en ska sörja sin makt även i bemärkelsen sörja för, bruka, använda, genomlida, för att nå sitt mål. I Kärlek.

Hur makten bör struktureras inuti.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar