måndag 16 november 2015

Normalfördelningskurvan

"7 av 10 grundskoleelever har iq mellan 85 och 115.

Skolverket anger att 5 procent av eleverna behöver anpassad undervisning för sin höga begåvning. 

topp 5 procent, 1 av 20 barn, har iq 125+
1 av 250 barn har iq 140+

topp 2 procent, 1 av 50 barn, har iq 130+
topp 1 procent, 1 av 100 barn, har iq 135+

1 av 750 barn har iq 145+
1 av 2 300 barn har iq 150+
1 av 10 600 barn har iq 160+
1 av 650 000 barn har iq 170+

ALLA dessa barn har rätt till en utbildning på sin nivå, i sin takt. Och att bli accepterade och positivt bemötta så som de är, och så som de fungerar." 

De behöver också få hitta och möta likasinnade att interagera med. Det är väldigt ensamt annars för de som ligger på de höga värdena. 

Det är lika långt mellan 70 och 100 som mellan 100 och 130. De som ligger under 70 anses behöva en egen skolform. Att ha en iq på över 130 är komplext. Det handlar inte om att vara bättre eller sämre, det handlar om så mycket annat. Att ha en tankeverksamhet som greppar över så mycket. När det inte finns några enkla svar att pressa in i givna mallar. 
När allt ska processas på många plan och det tar tid att förstå för att en ska förstå allt ur fler perspektiv än de givna. 
Det är som att sjunga en sång med flera stämmor, varje stämma en egen sång, samtidigt. 

Den citerade texten finns att läsa hos Anna Hass som skrivit mycket och informativt om de högt begåvade barnens situation i Sverige idag. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar